Duurzaam in beton

Betonfabriek Vrijenban is koploper op het gebied van duurzaam beton. Wij besparen op energie, gebruiken zo veel mogelijk gerecycled materiaal en zijn toonaangevend in de toepassing van zelfverdichtend beton.

De betonketen sluiten

Bij het maken van beton is het mogelijk op grote schaal gebruik te maken van secundaire grondstoffen en betongranulaat. Vrijenban maakt hier volop gebruik van, zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteit van ons beton. Ook de overheid stimuleert duurzaamheid in de grond- weg- en waterbouw (GWW) in sterke mate door minimumeisen te stellen aan het percentage te gebruiken betongranulaat.

Energiezuinig beton

Door trillingsarm beton te produceren, besparen wij veel energie tijdens de productie van het beton. Zelfverdichtend beton is bij Vrijenban de standaard. Het energieverslindende trillen is daarom overbodig. U vindt onze duurzame betonproducten terug in vele toepassingen, voor het grootste deel prefab beton:

  • keerwanden
  • unieke betonelementen voor o.a. straatmeubilair en kunstwerken
  • rail-infra projekten
  • verkeersgeleiding
  • trappen
  • waterbouwkundige werken

Samenwerken voor duurzaamheid

Betonfabriek Vrijenban werkt voor de duurzaamheid van grondstoffen samen met twee partijen. Grind kopen wij duurzaam in bij P. van der Kooij Groep uit Schiedam. Voor gerecycled zand en gerecycled grind werken we samen met amoveerbedrijf Oranje B.V. uit Rotterdam. Deze bedrijven hebben geïnvesteerd zorgvuldige methoden voor het duurzaam (her) gebruik van grind en betonpuin en het duurzaam gebruik van secundaire bouwstoffen.

Duurzaam transport

Het hypermoderne wagenpark van betonfabriek Vrijenban bestaat uit vrachtwagens met euro-5 of euro-6 motor. De wagens voldoen aan de strengste eisen voor beperking van de uitstoot van stikstofdioxide en koolwaterstoffen en worden op de meest efficiënte manier ingezet.

Wilt u meer weten over beton als duurzaam bouwmateriaal? Neem dan contact met ons op.